PRAWA AUTORSKIE, INFORMACJE (COPYRIGHTS)

* * * __________________________________________________ * * *
* * ________________________________________________ * *

Wszelkie zdjęcia i teksty na stronie, poza tymi, które opisano jako materiał autorstwa innej osoby (innych osób), są własnością Warszawskiego Zwiadu, reprezentowanego przez autora/pomysłodawcę i zarządzającego tym projektem, tj. osobę występującą pod pseudonimem "Marc Moro" (alias "Marc VMoro"), i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez jej zgody.

Pomysł powstania projektu/strony "Warszawski Zwiad", główne elementy (założenia), składające się na jego działanie, obecne logo, nazwa i nazewnictwo właściwe dla projektu, a także elementy tworzące przynależący do niego facebook fanpage, są własnością osoby występującej pod pseudonimem "Marc Moro". Osoba ta jest ich pomysłodawcą i autorem. Zostały one wymyślone od podstaw i w całości wykonane/opracowane przez tą osobę. 

Jeżeli zobaczysz taką naszywkę na ramieniu kogoś, to wiedz,
że masz do czynienia z warszawskim zwiadowcą.
Jeżeli możesz, postaraj się pomóc mu zrealizować zwiadowczą robotę,
a jeśli nie masz na to ochoty, na pewno nie przeszkadzaj.

Niektóre z opublikowanych tutaj treści i zdjęć, również są autorstwa osoby występującej pod pseudonimem "Marc Moro", która jednocześnie pełni rolę redaktora naczelnego (redakcja techniczna) strony. 

Projekt\strona "Warszawski Zwiad" występuje: 
1) pod adresem internetowym (nazwą domeny) "www.warszawskizwiad.pl" lub "www.warszawskizwiad.blogspot.com";
2) pod skróconą nazwą "WiZ" lub "VViZ".

Projekt\strona, na chwilę obecną, jest z definicji przedsięwzięciem o charakterze "non profit", co oznacza, że na chwilę obecną, nie jest powołany(a)\stworzony(a) do celów zarobkowych. Nie przynosi też, ani nigdy nie przynosił(a) żadnych korzyści majątkowych.

* * *

Strona została opublikowana oficjalnie (uruchomiona) w marcu 2011 r., przez osobę występującą pod pseudonimem "Marc Moro".

Nazwa "Warszawski Zwiad" została wymyślona i zaproponowana, przez osobę występującą pod pseudonimem "Marc Moro" w 2013 r. i od tego roku funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Taka przynależność autorstwa dotyczy też form skróconych tej nazwy.

* * *

Wszystkie fakty i okoliczności przytoczone powyżej potwierdzone są odpowiednimi dowodami pisemnymi.

Wszelkie prawa, elementy, składniki i wartości, które m.in. odpowiednio opisano powyżej, są zastrzeżone i podlegają ochronie, w sposób przewidziany przepisami prawa.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2011-2015 © Warszawski Zwiad.

Powyższa informacja została opublikowana 20 kwietnia 2015 r., a fakt opublikowania jej właśnie w tym dniu, nie oznacza, że prawa, elementy, składniki i wartości, które odpowiednio opisano powyżej, nie podlegały ochronie już wcześniej, przed tym dniem, tj. od momentu powstania (uruchomienia\ opublikowania) projektu/strony "Warszawski Zwiad", jak również fakt ten nie zaprzecza prawdziwości informacji, które tutaj (powyżej) zawarto.

* * ________________________________________________ * *
* * * __________________________________________________ * * *

Członkowie Warszawskiego Zwiadu (Warszawscy zwiadowcy) to wyłącznie osoby, których profile (opisy), wraz z nazwami (imionami, pseudonimami) zamieszczono w "sekcji" ZWIADOWCY na stronie (nie są to osoby wymienione w podziękowaniach za poparcie). Są to aktywni członkowie projektu, którzy korzystają z możliwości publikowania swoich tekstów i zdjęć na stronie, a także uczestniczą stale w przedsięwzięciach związanych z Warszawskim Zwiadem.

Fakt, że na stronie znajdują się niekiedy materiały (publikacje: artykuły i zdjęcia) osób, które przekazały je do publikacji, szerszego zaprezentowania, niejako okazjonalnie, bądź kiedyś były członkami projektu i nie wnosząc z tego tytułu żadnych roszczeń lub pretensji, pozostawiły po sobie te materiały (publikacje) na stronie, nie oznacza, że osoby te są członkami Warszawskiego Zwiadu, ani, że mają bezwzględne prawo rościć o członkostwo.Warszawski Zwiad © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone! Szablon dla Chrome, stworzony przez Blokotka | modyfikacje: weblove.pl | dostosowanie: Moro